Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان اعتیاد به اینترنت و شبکه‌های مجازی یکی از معضلات و مشکلاتی است که انسان‌ها در عصر مدرن با آن روبرو هستند. میتوان گفت که این مشکل در چند سال اخیر و همزمان با شیوع ویروس کرونا افزایش پیدا کرده است؛ زیرا بسیاری از فعالیت‌ها مثل آموزش و انجام مشاغل بر بستر اینترنت برای کاربران در دسترس قرار گرفته اند و مدت زمانی که کاربران باید در فضای مجازی سپری کنند افزایش پیدا کرده است.
شاید بیشتر از هر قشر دیگری، کودکان و دانش آموزان بیشتر تحت تاثیر این اعتیاد قرار گرفته باشند. مطالعه‌ای به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۹ به روی هزار دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد که بررسی‌های این مطالعه نشان داد به طور کلی ۴۶۲ نفر (۴۴درصد) از دانشجویان مورد مطالعه، به شبکه‌های اجتماعی اعتیاد داشتند.  از این تعداد ۴۴۹ نفر (حدود ۹۰ درصد) اعتیاد خفیف و ۱۳ نفر (نزدیک به ۱۰ درصد) اعتیاد شدید داشتند. براساس این آمار اعلام شد که ۴۴ درصد از دانشجویان ایرانی به شبکه‌های اجتماعی اعتیاد دارند. به همین بهانه با حمیدرضا جلالی فراهانی، کارشناس فضای مجازی گفتگو کرده ایم که در ادامه می‌خوانید.