ایرانی :: فعال شدن پایگاه‌های واکسیناسیون دانش‌آموزان در تمام کشور
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
ایرانی :: فعال شدن پایگاه‌های واکسیناسیون دانش‌آموزان در تمام کشور
فعال شدن پایگاه‌های واکسیناسیون دانش‌آموزان در تمام کشور
بازدید: 0
تاريخ : 1400/07/17
وی افزود: نظارت سامانه‌ای بر مدارس ایجاد شده است و مدارس به تدریج آماده می‌شوند با فراهم شدن شرایط، رعایت پروتکل‌ها و فاصله‌گذاری اجتماعی، بازگشایی شوند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: دو اقدام را با وزارت بهداشت انجام دادیم، از جمله اینکه ابتدا از شهر تهران شروع کردیم و مدارسی به عنوان پایگاه واکسیناسیون انتخاب شدند که مورد استقبال دانش‌آموزان و خانواده‌ها قرار گرفت. روز چهارشنبه هفته گذشته دستورالعملی را به کل کشور ارسال کردیم که بر اساس آن از امروز پایگاه‌های واکسیناسیون دانش آموزی در تمام شهرهای کشور برابر با ظرفیت و توانمندی شبکه‌های بهداشت شکل می‌گیرند و امیدواریم واکسیناسیون دانش آموزان از هفته آینده رشد فزاینده‌ای داشته باشد.